Webinář: Opatření v souvislosti se šířením koronaviru z pohledu zaměstnavatele

Ve spolupráci se společností Poradce podnikatele, s.r.o.  jsme pro vás připravili webinář na vysoce aktuální téma "Opatření v souvislosti se šířením koronaviru z pohledu zaměstnavatele".

WEBINÁŘ je 3hodinová živá online přednáška, kde můžete aktivně pokládat dotazy lektorovi přes online chat.
Záznam webináře dostanete jako BONUS po jeho ukončení. Kdykoliv si ho můžete opakovaně přehrát.

Posluchači webináře si mohou ujasnit postupy zaměstnavatelů v souvislosti s danou situací ve vazbě na mimořádná opatření vlády spojená s omezením, nebo dočasným ukončením výroby, kdy zaměstnavatelé musí operativně řešit tyto překážky v práci svých zaměstnanců, které nastaly buď z rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví, nebo ošetřujících lékařů, nebo na základě rozhodnutí zaměstnavatele ve smyslu Zákoníku práce.

Program

1) Zákon o nemocenském pojištění a překážky v práci:

 • karanténa – kdo nařizuje karanténu, tiskopis rozhodnutí o karanténě, délka trvání,
 • karanténa a e-neschopenka – možné varianty, poskytování náhrady mzdy § 192 – 194,
 • ošetřování člena rodiny, doba poskytování, kdo může vystavit tiskopis ošetřování člena rodiny, zásadní změna doby poskytování této dávky - mimořádné opatření vlády, zaměstnanci, činní na základě dohod a OSVČ a ošetřování člena rodiny do 10 let...,
 • povinnosti zaměstnanců § 206 Zákoníku práce a zaměstnavatelů.

2) Zákoník práce – řešení překážek v práci na straně zaměstnavatele v souvislosti s COVID-19. 
Jaké mají možnosti zaměstnavatelé vůči svým zaměstnancům?

 • čerpání dovolené v důsledku vládních opatření - jaké má možnosti zaměstnavatel,
 • uzavření pracoviště a nároky zaměstnance – zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci,
 • uplatnění částečné nezaměstnanosti s náhradou mzdy ve výši 60% průměrného výdělku,
 • home – office, jako řešení výkonu práce na jiném místě v době, kdy je pracoviště zaměstnance uzavřeno
  – viz. § 317 ZP, dohoda o výkonu práce z domova,
 • kdy může zaměstnavatel ukončit pracovní poměr se zaměstnancem z důvodu omezení výroby, nebo uzavření pracoviště,
 • fyzická osoba v karanténě a žádost o evidenci uchazečů o zaměstnání – možné postupy,
 • povinnosti zaměstnavatele vytvořit podmínky k práci svých zaměstnanců z hlediska hygienických požadavků v souvislosti s mimořádným opatřením vlády – ochranné mycí prostředky, dezinfekce, omezení shromažďování více osob na pracovišti.

 

Pro koho je webinář určen?
Webinář je určen pro personalisty, mzdové účetní a vedoucí zaměstnance...

Cena: 1300,- Kč + DPH (cena celkem 1573,- Kč)

Termín webináře: 28. dubna 2020 od 9 do 12 hodin
 
Uzávěrka přihlášek: 27. dubna 2020 v 9 hodin ráno

Odkaz, na kterém budete moci webinář sledovat, dostanete cca 24 hodin před jeho termínem

Lektor: Zdeněk Křížek

Lektor má absolutorium na obchodní akademii (v roce 1980). Pracoval na Pražské správě nemocenského pojištění jako kontrolní pracovník a obvodní instruktor pro Prahu. Také pracoval na České správě sociálního zabezpečení jako vedoucí oddělení nemocenského pojištění a metodický instruktor pro oblast střední Čechy.

Od roku 1997 je OSVČ v oboru vedení účetnictví, pořádání a vedení kurzů, nakladatelská a realitní činnost. Od roku 2002 je odborným lektorem pro renomované personální agentury v oboru mzdové účetnictví a pracovněprávní poradenství. Je vlastníkem certifikace MŠMT k pořádání certifikovaných rekvalifikačních kurzů. Od roku 2008 je statutárním zástupcem účetní společnosti.

Registrace na webinář "Opatření v souvislosti se šířením koronaviru z pohledu zaměstnavatele"